Det är vi som är Nybo Gård

”Det ligger i uppdraget att vara bonde att förvalta jorden och skapa goda förutsättningar för nästa generation.” 

Det är devisen som vi – Anna, Torbjörn och Manne – på Nybo Gård lever efter. Företaget har sakta byggs upp sedan 1990 då familjen övertog gården som varit Torbjörns pappas hemgård. 1996 kom de första korna till gården och ett gårdsbageri med butik kompletterade verksamheten 10 år senare.

Torbjörn

070-571 09 28

Bonde på heltid och slöjdlärare på deltid. Under våren och somrarna hittar man honom säkrast i traktorn ute på någon av vallarna. Är du jägare och har skjutit ett djur med fint horn, kan Torbjörn hjälpa dig med en fin montering. Det är bara ett av hans många fritidsintressen. 

Anna

070-690 82 12

Hon är den som i huvudsak står för tunnbrödsbakningen där hon hela tiden provar sig fram till nya smaker och produkter. Anna har gått utbildning via Eldrimner. På sidan om jordbruket arbetar Anna natt på ett äldreboende. 

Manne

070-530 77 65

 Manne är den i familjen som ser till att det finns julgranar att köpa för den som inte kan ut och ta sig en egen. Han är den som har hand om veden och som sköter timmersvarv och sågverk. Under höstarna köper han in älghudar. Manne är utbildad Skogsmästare och har även ett eget företag MB Forest  där han tar på sig och gör skogsbruksplaner.

Jämthundar och gråhundar och laikor

På gården bor också de tre jämthundarna Scott ( på bilden), Salvia och Makita. Gråhunden Ales och Östsibiriska laikan Roger. Liksom för hela familjen Bäckman är älgjakten deras stora fritidsintresse.