Det är vi som är Nybo Gård

”Det ligger i uppdraget att vara bonde att förvalta jorden och skapa goda förutsättningar för nästa generation.” 

Det är devisen som vi – Anna, Torbjörn och Manne – på Nybo Gård lever efter. Företaget har sakta byggs upp sedan 1990 då familjen övertog gården som varit Torbjörns pappas hemgård. 1996 kom de första korna till gården och ett gårdsbageri med butik kompletterade verksamheten 10 år senare.

Torbjörn

070-571 09 28

Bonde på heltid. Under våren och somrarna hittar man honom säkrast i traktorn ute på någon av vallarna.

Anna

070-690 82 12

Hon är den som i huvudsak står för tunnbrödsbakningen där hon hela tiden provar sig fram till nya smaker och produkter. Anna har gått utbildning via Eldrimner. På sidan om jordbruket arbetar Anna natt på ett äldreboende. 

Manne

070-530 77 65

 Manne är den i familjen som ser till att det finns julgranar att köpa för den som inte kan ut och ta sig en egen.  Manne är utbildad Skogsmästare och har även ett eget företag där han tar på sig och gör skogsbruksplaner.

Jämthundar och gråhundar och laikor

På gården bor också de två jämthundarna Fejja och Vrång. Gråhundarna Ales och Spiss och Östsibiriska laikan Roger. Liksom för hela familjen Bäckman är älgjakten deras stora fritidsintresse.